Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Basın Açıklaması Yapılamayacak Yerler
17.06.2014  


5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.

           Bu kapsamda ilimiz sınırları içerisinde;

a-      Valilik Binası, Defterdarlık Binası, Muş Adliye Sarayı iç kısımları, önü, çevresi ayrıca    otoparkları ve müştemilatlarında,

b-        Askeri Binalar ve tesislerinin önü, çevresi ile otoparklarında

c-        Genel Yollar ve Mabetlerde

d-      Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve Ek Hizmet binalarında ve bu binaların müştemilatları  ile önü ve çevrelerinde

e-    Diğer kamu kurumları ve müştemilatlarında, yapılacak basın açıklamaları kamu      hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve yukarıda belirtilen yerler ile eklentileri basın açıklaması yapılamayacak yerler olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda; 

Yukarıda belirtilen yerlerde basın açıklaması düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere toplu gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında pankart, döviz açarak, slogan atanlar hakkında eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddeleri ile her bir birey için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işleme tabidir 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

Vedat BÜYÜKERSOY

Vali

 BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER İLE İLGİLİ MUŞ VALİLİĞİNİN KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS