Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
YİVSİZ TÜFEK TAŞINMASI VE KULLANILMASI YASAKLANMIŞTIR
16.02.2017  

MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

BASIN BÜLTENİ

                                                                                                                 

İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü’nün Harp Silahı Görünümlü Yivsiz Tüfeklerin Kısıtlanması Hakkındaki Duyurusu 

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 6. Maddesine istinaden TS870 standartlarında olması kaydıyla yurtiçi piyasaya satışı yapılacak Yivsiz Av Tüfeklerinin üretimine, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/01 sayılı İthalat Tebliğine istinaden de bu silahların ithaline Bakanlıkça izin verildiği, her ne kadar 2521 sayılı kanun ve üretim esaslarına ilişkin TS870 standardına aykırı olmasa da bu silahların güvenlik kuvvetlerimizce ve ilimiz ordularında kullanılan M-16, AK47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer Av Tüfeklerinin taşınarak, özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı-terör örgütü üyesi ayrımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uzun namlulu ve tam otomatik silaha benzerliğinin yanlış anlamalara ve müeessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesinde “Bu kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince Olağanüstü Hal ilanından; Genel Güvenlik, Asayiş ve Kamu Düzenini Korumak, Şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. Maddede ön görülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler alınabilir. Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya naklini yasaklamak.” hükmü yer aldığı ve bu çerçevede terör olaylarının yaşandığı bölgelerde ruhsatlı olsa dahi Güvenlik Kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan Yivsiz Tüfeklerin taşınması ve kullanılması Valilik Makamı’nın 13.02.2017 tarihli olurları ile yasaklanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  

 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS