Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Bulundurma Ruhsatı İşlemleri

Giriş
Bulundurma Ruhsatı İşlemleri

 

Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler. 

Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. 

Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. 

Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir. 

İlimizde silah bulundurma ruhsatları Valilik Makamınca verilmektedir. Silah Bulundurma Ruhsat talebinde bulunacak şahısların müracaatlarını, ikamet yeri (iş yerinde bulunduracakların işyeri) itibariyle Valilik Makamına yapmaları gerekmektedir. 

Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemler aynı esaslara göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütüldüğünden müracaatlarının İl Jandarma Komutanlığına yapılması gerekmektedir. 

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin, 

 1. İkamet Edilen Yer İtibariyle Valilik makamına Dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 3. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 4. Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.  
 5. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir. 
 6. 1.000 tl üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 7. Silah Bulundurma Harç Makbuzu (Vergi Dairesine Yatırılacak)
 8. Parmak İzi (İl Emniyet Müdürlüğümüzce alınmaktadır) 

NOT             :

İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi

Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı

İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı​

 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS