Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Emekli Kamu Görevlileri Taşıma Ruhsatı İşlemleri

Giriş
Emekli Kamu Görevlileri Taşıma Ruhsatı İşlemleri

İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  (Ancak emekli emniyet teşkilatı personelinin ikamet yeri jandarma olsa dahi ruhsat işlemleri polis birimlerince, askeri personellerin de kuvvet komutanlıklarınca yapılmaktadır.)
 
MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
 
 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.)  
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir. 
 4. (4) Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 5. Emeklilik ilişik kesme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ikamet yerine müracaat etmesi (6 aylık süreyi geçirenler için) Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır
 6. Zati Demirbaş Satış Senedi
 7. Emeklilik Onayı
 8. Hakkında disiplin soruşturmasu olmadığına dair yazı (Personel Şube Müdürlüğünden)
 9. İlişik kesme yazısı

  NOT    :


  Mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanlardan, emekli olduktan sonra 6 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde sağlık raporu istenmemekte, harç alınmamaktadır.
   
 10. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.) 
 11. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
NOT      :

Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır,
 
Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir. 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS