Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Meslek Mensupları Taşıma Ruhsatı İşlemleri

Giriş
MESLEK MENSUPLARI TAŞIMA RUSHATI İŞLEMLERİ

 
FAHRİ KONSOLOSLAR (Md.9/b)
 
(Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan ve bu görevleri Dışişleri Bakanlığınca teyit edilen T.C. vatandaşları)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. 
 
Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler
 
 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebi ile ilgili Dışişleri Bakanlığından halen fahri temsilciliğinin devam ettiğine dair yazı. (Müracaat tarihi itibariyle yeni tarihli olacak)
NOT      :
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.​

 
SARI BASIN KARTI SAHİPLERİ (Md.9/c)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.   
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı (müracaat tarihi itibariyle yeni tarihli olacaktır.)
 10. Sarı Basın Kartı Fotokopisi. (müracaat esnasında aslı ibraz edilecektir)

NOT        :

 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.​
KUYUMCULAR (Md.9/d)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.
  
 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) aslı veya noter tasdikli örneği getirilecek.
 10. Yaptığı iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (Ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Sorumlu ortaklardan kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağına dair yönetim kurulu kararı (karar direk deftere yazılmak suretiyle alınmamış ise alınan kararın noterce onaylanması gerekmektedir.)
 13. Kuyumculuk faaliyetinden dolayı kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)

NOT      :

 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
 • Kuyumculuk işi şirket olarak yapılıyorsa en fazla iki kişi olmak kaydıyla şirketin hem ortağı hem de müdürü veya yönetim kurulu üyesi olunması gerekmektedir. 
 

BANKALARIN GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI, BÖLGE MÜDÜRLERİ İLE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNDA TANIMI YAPILMIŞ OLAN ŞUBELERİN MÜDÜRLERİ (Md.9/f)

 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya 
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi. (belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.)
 
NOT          :
 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
PİLOTLUK YAPANLAR (Md.9/g)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.   
 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Kurum yazısı,
 10. Pilotluk lisans fotokopisi.
NOT            :
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.

YILLIK​I NET SATIŞLARI (CİROSU) 11.800.000 ₺ OLAN ŞAHIS VE ŞİRKETLER (Md.9/h)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/Faaliyet İzin Belgesi)
 10. Mükellefiyeti ve yıllık net satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 13. Silah tespit tutanağı (MKEK’dan alanlar hariç)
NOT            : 
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
NOT            : 
 • Bir limited şirketinin ortağı olmayan müdürüne taşıma ruhsatı verilmiş ise ortaklara taşıma ruhsatı verilmeyecek, verilmiş ruhsatlar iptal edilecektir.

YILLIK KURUMLAR VERGİSİ 229.000 TL OLAN YA DA YILLIK GELİR VERGİSİ 114.000 TL OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER  (Md.9/h)

 

İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  

 

 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 tl üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/Faaliyet İzin Belgesi)
 10. Mükellefiyeti ve yıllık kurumlar vergisi 229.000 TL veya yıllık gelir vergisi 114.000 TL ve daha fazla olduğunu gösterir vergi dairesi yazısı
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 13. Silah tespit tutanağı (MKEK’dan alanlar hariç)

NOT            : 

 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.

NOT            : 

 • Bir limited şirketinin ortağı olmayan müdürüne taşıma ruhsatı verilmiş ise ortaklara taşıma ruhsatı verilmeyecek, verilmiş ruhsatlar iptal edilecektir.


ARAZİ SAHİPLERİ (9/ı)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 10. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
 11. Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,
 12. Silah tespit tutanağı (MKEK’dan alanlar hariç) 
NOT         : 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir. 
NOT         :
 • 213 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 54. maddesine haiz olmak gerekmektedir.
SÜRÜ SAHİPLERİNE (9/i)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 10. Ziraat odalarından veya tarım il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,
 11. Hayvan sayısını belirten, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

NOT        : 

 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir. 
NOT        : 
 • 213 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 54. maddesine haiz olmak gerekmektedir.
MÜTEAHİTLER (Md.9/j)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.   
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 10. Sorumlu ortaklardan kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağına dair yönetim kurulukararı (karar direk deftere yazılmak suretiyle alınmamış ise alınan kararın noterce onaylanması gerekmektedir.)
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 13. İş Deneyim Belgesi (İş Bitirme/İş Durum) (Müracaat tarihi itibariyle geriye dönük en fazla 1 yıl içerisinde biten işler için)  
NOT         :  
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir. 
NOT         : 
 • Müteahhitlik işi şirket olarak yapılıyorsa en fazla iki kişi olmak kaydıyla şirketin hem ortağı hem de müdürü veya yönetim kurulu üyesi olunması gerekmektedir.

AKARYAKIT BAYİLERİ (Md.9/k)

İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.   
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olunmaması halinde  buna ilişkin belge ve işletme/Faaliyet İzin Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği
 10. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Sorumlu ortaklardan kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağına dair yönetim kurulukararı (karar direk deftere yazılmak suretiyle alınmamış ise alınan kararın noterce onaylanması gerekmektedir.)
 13. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 14. Bayilik Sözleşme Fotokopisi,
 15. Bayilik Sözleşmenin devam ettiğine dair BayilikYazısı
NOT         : 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır. 
 • Akaryakıt bayiliği işi şirket olarak yapılıyorsa en fazla iki kişi olmak kaydıyla şirketin hem ortağı hem de müdürü veya yönetim kurulu üyesi olunması gerekmektedir.  
Akaryakıt istasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar(9/l) 
 1. İş sahibinin yazılı müracaatı,
 2. İş sahibinden istenen belgeler ((k) bendi için)
 3. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi  halinde SGK onaylı olacaktır.
SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş  İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 10. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 11. Sorumlu ortaklardan kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağına dair yönetim kurulukararı (karar direk deftere yazılmak suretiyle alınmamış ise alınan kararın noterce onaylanması gerekmektedir.)
 12. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 13. Müracaat tarihi itibariyle bir yıl geriye dönük Çalıştıralan işçi sayısını ve ödenen pirimgün sayısını belirten SGK. Yazısı.(Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.)
NOT        : 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir. 
NOT        : 
 • Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar, şirket olarak faaliyet gösteriyorsa en fazla iki kişi olmak kaydıyla şirketin hem ortağı hem de müdürü veya yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir 
Bekçi veznedar ve mutemetler için; Yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak 
 1. İş sahibinin yazılı müracaatı,
 2. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi  halinde SGK onaylı olacaktır.
 
ATIŞ POLİGONU SAHİPLERİ(9/n)
 
 
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.)
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/Faaliyet İzin Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği .
 10. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Sorumlu ortaklardan kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağına dair yönetim kurulu kararı (karar direk deftere yazılmak suretiyle alınmamış ise alınan kararın noterce onaylanması gerekmektedir.)
 13. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 14. İşletme Ruhsatı fotokopisi. (Müracaat esnasında aslı ibraz edilecektir)
 

NOT       :

 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
 • Poligon sahipleri bu işi şirket olarak faaliyet gösteriyorsa en fazla iki kişi olmak kaydıyla şirketin hem ortağı hem de müdürü veya yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. 
 
Poligonda görevli bekçilerden;
 
 1. İş sahibinin yazılı müracaatı,
 2. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İş veren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır)
MÜZELERİ VE ANITLARI KORUYAN BEKÇİLER(9/O)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.)
NOT        :
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır,
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
ARICILIK YAPANLAR (9/Ö)
 
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Ziraat Odalarından veya İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak Çiftçi Belgesi
 10. Kovan adedini belirten İl/ilçe Tarım Müdürlüğünün  yazısı
 11. 2000 Kg. bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (Müracaat tarihi itibariyle en fazla bir yıl öncesine ait)
 12. Arıcılığın meskun yerler dışında, Gezginci olarak ve bilfiil yaptığına dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünün yazısı
 13. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 
NOT      :
 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.

PATLAYICI MADDE DEPOLARININ KORUNMASI İLE GÖREVLİ BEKÇİLERE(9/p)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olunmaması halinde  buna ilişkin belge ve işletme/Faaliyet İzin Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği .
 10. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 13. Depo İzin Belgesi fotokopisi  (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 14. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK.Yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK.onaylı yazısı)
 15. İmza Sirküleri (Noter Tastikli)
NOT          :
 •  Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır,
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
İHRAÇ VE BENZERİ SEBEPLER DIŞINDA TAMAMEN KENDİ İSTEĞİ İLE KURUMLARINDAN AYRILANLAR(Md.9/r)
 
(Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği sınıfına dahil görevliler, Hakim, Savcı, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlar)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
NOT        :
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır,
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
DÖVİZ BÜROSU SAHİPLERİ (Md.9/s)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/Faaliyet İzin Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği
 10. Yapılan iş kolu ile ilgili olarak faal vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
 11. Şirketin ortak ve temsilcilerini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. (ortakların TC.Kimlik Numaraları özellikle belirtilecektir.)
 12. Sorumlu ortaklardan kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağına dair yönetim kurulukararı (karar direk deftere yazılmak suretiyle alınmamış ise alınan kararın noterce onaylanması gerekmektedir.)
 13. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)
 14. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün İzin Belgesi Fotokopisi (aslı müracaat esnasında ibraz edilecek)

NOT            :

 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
 • Döviz bürosu, şirket olarak faaliyet gösteriyorsa en fazla iki kişi olmak kaydıyla şirketin hem ortağı hem de müdürü veya yönetim kurulu üyesi olunması gerekmektedir.

​​AVUKATLAR (Md.9/ş)

İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya 
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı (müracaat tarihi itibariyle yeni tarihli olacak)
NOT          :
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır
NOTERLİK YAPANLAR (Md.9/ş)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Noterlik Görev Belgesi
 10. Vergi dairesi yazısı
 11. Oda Kayıt Belgesi (müracaat tarihi itibariyle yeni alınmış olması gerekmektedir.)

NOT          : 

 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır,
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
KANUNLA KURULAN KAMU KURUM NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDARASYON YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, ZİRAAT ODALARI VE TİCARET BORSALARI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE MECLİS ÜYELERİ (Md.9/t)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. 
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Göreviyle ilgili seçim tutanağı
 10. Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyon yazısı

NOT            : 

 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.
EN AZ BİR DÖNEM KÖY VEYA MAHALLE MUHTARLIĞI YAPMIŞ OLANLAR(Md.9/u)
 
İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. (Alacakları bir silah için Harç bedeli kaldırılmıştır.)
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Valilik veya Kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi,
 10. İl/İlçe Seçim Kurulu yazısı. 
NOT         : 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI-İL GENEL MECLİS ÜYESİ İLE ESKİ KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI (Seçimle gelip seçimle giden) (Md.9/ü-u)

İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  
 
 1. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya 
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 6. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. (Alacakları bir silah için Harç bedeli kaldırılmıştır.)
 7. 1.000 ₺ üzerinde vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)​
 8. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 9. Valilik veya Kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi,
 10. İl/İlçe Seçim Kurulu yazısı. 
NOT         : 
 • Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.
 • Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.

​​​​
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS